W imieniu Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, razem z harcerzami z podkarpackiego i lwowskiego ZHR w towarzystwie Konsula RP we Lwowie objeżdżamy mogiły polskich żołnierzy. Dziękuję dzieciom i młodzieży z powiatu przeworskiego, a także nauczycielom, dyrekcji szkół i rodzicom za akcję Zapal Znicz Na Polskiej Mogile – za zebranie 3000 zniczy. Byliśmy w Zadwórzu, Malechowie, Hołosku, Cmentarzu Janowskim i Mościskach. Resztę zniczy zapalą nasi Rodacy. Było warto!