Litwa – rozpoczynam dwudniową wizytę. Oczywiście najpierw spotkanie z Marszałkiem Piłsudski. Wileński Cmentarz na Rossie. Nie mogło mnie tu nie być. Przede mną polskie dożynki w Solecznikach.