Pierwszy dzień dzień wizyty delegacji Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, przedstawicieli Prezydium Senackiej Komisji i Polsko – Litewskiej Grupy Parlamentarnej na Litwie. POLSKI Mer Obwodu Solecznickiego – polskiej ostoi zamieszkałej w 82% przez Polaków w Pałacu Radziwiłłów i Balińskich – miejscu Słowackiego i Mickiewicza ze wzruszeniem dziękuje pierwszej tak licznej delegacji. Jutro dożynki z naszymi Rodakami. Warto być Polakiem. Jesteśmy wśród SWOICH