Trzeci dzień wizyty Komisji na Zaolziu. Piękny Dom Polski w Mostach k/Jabłonkowa. 22 października – wzięliśmy udział w akcji IPN – Zapal Znicz Pamięci. Przed nami jeszcze kilka punktów i wracamy do Polski. Dziękuję Konsulowi Generalnemu za opiekę i Prezesowi PZKO za wyjątkową gościnność