10 listopada świętowaliśmy Niepodległość z Harcerzami pod pomnikiem Orląt w Przemyślu.