Zaproszenie

Zapraszam na spotkanie z Panią Minister Anną Zalewską, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych reformą edukacji.

17 kwietnia 2016 r. o godzinie 17:00 w auli Centrum Kultury Akademickiej w Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odbędzie się otwarte spotkanie z Panią Anną Zalewską – Minister Edukacji Narodowej.

Spotkanie odbędzie się z inicjatywy Pani Anny Schmidt – Rodziewicz Posła na Sejm RP

Celem wizyty będą rozmowy na temat dotychczas wprowadzonych oraz planowanych reform w systemie oświaty.