Czas spotkań noworocznych – tym razem w powiecie Przeworskim z listem od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Dziękuję Staroście przeworskiemu Bogdanowi Urbanowi za kolejny przykład dobrej współpracy 😊