nowinyRozmowa z Anną Schmidt – Rodziewicz, posłanką PiS z Jarosławia, członkiem sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą.

Jakie najistotniejsze zmiany są planowane w ustawie o Karcie Polaka?

Ustawa gwarantuje tzw. pakiet adaptacyjny. Szereg rozwiązań, które pomogą posiadaczom Karty Polaka w procesie osiedlenia i adaptacji w naszym kraju, np. kursy językowe, kulturowe, oraz ułatwią starania o uzyskanie polskiego obywatelstwa już po roku. Nowelizacja ma na celu również ułatwienie starań o uzyskanie Karty Polaka tym osobom, które mają problemy z jej zdobyciem, spotykają się z utrudnieniami i represjami z tego powodu. reklama Taka sytuacja ma miejsce np. na Białorusi, i tej części wnioskodawców ustawa umożliwi ubieganie się o Kartę na terytorium Polski, za pośrednictwem wojewody. Ponadto nowela zwolni z szeregu opłat, co jest istotne biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną naszych rodaków na Wschodzie.

Na jaką pomoc będą mogli liczyć nasi rodacy?

Posiadacz Karty przebywający w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, będzie miał możliwość ubiegania się o jednorazową pomoc materialną dla siebie i swojej rodziny. M.in. na przyjazd do Polski, wynajem mieszkania, bieżące wydatki związane z utrzymaniem, kurs nauki języka polskiego, doskonalenie kwalifikacji zawodowych, czy wreszcie na podjęcie nauki małoletniego w Polsce. W ustawie znalazły się też ważne zapisy z punktu widzenia pracodawców, którym nowelizacja umożliwi zwrot kosztów poniesionych na zatrudnienie pracownika na okres co najmniej 24 miesięcy.

Kto skorzysta na zmianach?

Najbardziej ludzie aktywni zawodowo, którzy chcą przyjechać do Polski, tu się osiedlić i pracować, wiążąc swoją przyszłość z naszym krajem.

Ile osób, Polaków, po wprowadzeniu zmian w ustawie, może przyjechać?

Dotychczas, od momentu obowiązywania ustawy, przyjęto 170 tys. wniosków o wydanie Karty. Zainteresowanie rośnie i wywołuje, szczególnie w kontekście kryzysu emigracyjnego, coraz lepszy oddźwięk społeczny. Nowelizacja jest przede wszystkim adresowana do młodszych, którzy są aktywni zawodowo i chcą podejmować pracę w Polsce. Naszym zdaniem, analizując dotychczasowe doświadczenia, większy napływ Polaków ze Wschodu może być impulsem rozwoju gospodarczego i wypełnieniem luki kadrowej w polskiej gospodarce. Oczywiście osoby starsze również mogą ubiegać się o jej wydanie.

Co z Polonią z bogatszych krajów? Nie wykorzystujemy ich potencjału.

Ten temat reguluje długofalowy program realizowany przez MSZ. To współpraca z Polonią w latach 2015-2020. Jest podzielona sektorowo, m.in. w zakresie promocji kultury, kwestii edukacyjnych, czy rozwoju biznesu.

Rozmawiał Norbert Ziętal

Źródło: nowiny24.pl