27 marca w biurze europosła Tomasza Poręby odbyła się narada w sprawie sytuacji Fabryki Wagonów w Gniewczynie. W spotkaniu udział wzięli podkarpaccy posłowie PiS: Anna Schmidt-Rodziewicz, Wojciech Buczak i Rafał Weber, prezes PKP CARGO S.A Maciej Libiszewski, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk, przedstawiciel sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop, oraz wójtowie Tryńczy i Przeworska.

Fabryka przez wiele lat była wiodącym na rynku podmiotem zajmującym się produkcją i modernizacją taboru towarowego i jednym z największych pracodawców w powiecie zatrudniającym ponad tysiąc pracowników. Niestety, w październiku 2014 r. spółka Fabryka Wagonów Gniewczyna SA. ogłosiła niewypłacalność i została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej z powodu skomplikowanej sytuacji własnościowej, organizacyjnej, jak i finansowej.

Jeśli potwierdzi się informacja o chęci sprzedaży zakładu, pilną stanie się kwestia zaangażowania polskiego rządu, co będzie o tyle łatwiejsze, że spółka PKP CARGO jest żywotnie zainteresowana odbudową tego zakładu. Potwierdził to dziś prezes Libiszewski, który zaznaczył, że ewentualne włączenie zakładu w Gniewczynie do spółki w sposób wyraźny wzmocniłoby jej potencjał.

Obecnie na bazie poprzedniej spółki powołano do życia Fabrykę Wagonów Gniewczyna sp. z o.o., jednakże pod nowym słowackim kierownictwem dalsze funkcjonowanie fabryki stoi pod olbrzymim znakiem zapytania.

W najbliższych tygodniach zostanie przygotowana długofalowa koncepcja zmierzająca do przywrócenia produkcji w Gniewczynie, której warunkiem jest zweryfikowanie informacji o woli sprzedania tego zakładu przez słowackiego właściciela.