W dniu 15 października b.r. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się jubileuszowa, XV Inauguracja Roku Akademickiego. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie mszą świętą w bazylice archikatedralnej. Mszę odprawił Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik.

Kolejna część inauguracji odbyła się już w auli uczelnianej PWSW. Po przemówieniu J. M. Rektora dra hab. prof. PWSW Krzysztofa Knapika, odczytaniu listów gratulacyjnych oraz wystąpieniach P.T. gości przyszedł czas na immatrykulację studentów pierwszego roku. Reprezentant każdego z trzynastu kierunków – po wygłoszeniu ślubowania – otrzymał indeks z rąk dr hab. prof. PWSW Barbary Lulek Prorektor uczelni, a następnie został uroczyście pasowany na studenta przez Rektora.

Tegoroczny wykład inauguracyjny, dotyczący „najwszechstronniejszej ze sztuk” – projektowania graficznego, wygłosił uznany grafik dr hab. prof. PWSW Wiesław Grzegorczyk. Inauguracja zakończyła się tradycyjnie rautem, na którym członkowie społeczności akademickiej PWSW oraz zaproszeni goście mogli wymienić swoje wrażenia z przebiegu uroczystości.

Źródło: pwsw.pl