Wizyta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Jarosławia (PSOUU) podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.