Przysięga Batalionu Obrony Terytorialnej w Jarosławiu z udziałem Sekretarza Stanu MON Michała Dworczyka, parlamentarzystów, dowódców Sztabu Generalnego oraz 3 Podkarpackiej Brygady OT. Jest Moc! Mamy już 1,5 tysiąca żołnierzy, kolejne 2 tys. czeka na przyjęcie. Podkarpacie liderem na ścianie wschodniej. Wielkie wzruszenie