zycie_logoCzy Ministerstwo Finansów zamierza przenieść Izbę Celną do Rzeszowa, pozostawiając jedynie Urząd Celny w Przemyślu? Jakie są plany ministerstwa w zakresie kadry funkcjonariuszy i pracowników przemyskiej Izby Celnej w kontekście planowanych od nowego roku zmian? Odpowiedzi na takie właśnie pytania oczekuje Anna Schmidt-Rodziewicz, podkarpacka posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Parlamentarne zapytanie to efekt planowego utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, łączącej organy administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. Ich fuzja powinna nastąpić do końca br. Posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz zwraca uwagę na wątpliwości, jakie wyrażają celnicy w tej kwestii. Są oni zaniepokojeni, boją się utraty miejsc pracy wynikającej, np. z przeniesienia Izby Celnej w Przemyślu do siedziby województwa podkarpackiego, czyli Rzeszowa. Aktualnie jest w niej zatrudnionych 1225 funkcjonariuszy, 59 pracowników służby cywilnej oraz 25 pracowników obsługi – łącznie 1309 osób.

– Obawy funkcjonariuszy wiążą się nie tylko z perspektywą utraty zatrudnienia, szczególnie w aspekcie wysokiej stopy bezrobocia w naszym regionie, lecz również utraty kompetencji na rzecz innych organów, co nie pozostaje bez znaczenia w kontekście faktu, że Polska ma najdłuższą granicę lądową wśród tzw. nowych krajów Unii Europejskiej – pisze Schmidt-Rodziewicz w liście do Pawła Szałamachy, ministra finansów. – Jak wynika z przekazanych mi informacji, za pośrednictwem Izby Celnej w Przemyślu do budżetu państwa tylko w III pierwszych kwartałach 2015 roku trafiło łącznie blisko 960 mln złotych. Wpływy z tytułu podatku akcyzowego i VAT wynosiły ponad 915 mln zł, a wpływy z cła ponad 42 mln zł – podkreśla.

Przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości oczekuję, że szef resortu finansów odpowie na zadane przez nią pytania, czy zamierza przenieść Izbę Celną do Rzeszowa, pozostawiając jedynie Urząd Celny w Przemyślu. Ponadto przedstawi plany ministerstwa w zakresie kadry funkcjonariuszy i pracowników przemyskiej Izby Celnej w kontekście planowanych od nowego roku zmian.

Źródło: zycie.pl
Foto: Życie Podkarpackie