nowinyCelnicy obawiają się, że podczas reformy ich formacji i tworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, IC zostanie przeniesiona do Rzeszowa.

Zgodnie z założeniami reformy, służby celna i skarbowa zostaną połączone w Krajową Administrację Skarbową. Te dwie formacje już od dawna podlegają pod Ministerstwo Finansów.

Celnicy protestują przeciwko takiemu rozwiązaniu. Obawiają się, że wielu z nich straci pracę, zwłaszcza osoby, które obecnie są zatrudnione w administracji. W przypadku połączeniu obu służb zagrożony byłby byt przemyskiej Izby Celnej. Mówi się, że siedzibą nowej instytucji będzie Rzeszów.

Zapytanie poselskie w sprawie ewentualnej likwidacji Izby Celnej w Przemyślu do ministra finansów Pawła Szałamachy skierowała Anna Schmidt – Rodziewicz, posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławia.

– Pragnę zwrócić uwagę pana ministra na wątpliwości, jakie wyrażają przedstawiciele służb celnych dotyczące utworzenia z dniem 1 stycznia 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej, z połączenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. Ten projekt budzi niepokój funkcjonariuszy o utratę miejsc pracy. Obawy związane są z planami połączenia służb oraz przeniesienia dotychczasowej siedziby do Rzeszowa – twierdzi Anna Schmidt – Rodziewicz.

Obecnie w przemyskiej IC pracuje 1225 funkcjonariuszy służby celnej, 59 pracowników służby cywilnej oraz 25 pracowników obsługi technicznej. Za pośrednictwem przemyskiej IC do skarbu państwa w trzech pierwszych kwartałach 2015 r. trafiło prawie 960 mln złotych. W tym wpływy z podatku akcyzowego i VAT wyniosły 915 mln złotych, z tytułu ceł 42 mln złotych. Od IV kwartału 2015 r. wpływy obsługuje tylko jedna IC, w Katowicach.

– Czy Ministerstwo Finansów zamierza przenieść Izbę Celna do Rzeszowa, pozostawiając jedynie Urząd Celny w Przemyślu. Jakie są plany ministerstwa w zakresie kadry funkcjonariuszy i pracowników przemyskiej izby, w kontekście zmian planowanych od nowego roku? – pyta ministra posłanka.

Źródło: nowiny24.pl
Fot. Norbert Ziętal