NSZZ Solidarność Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej udzielił mi poparcia w wyborach do Sejmu RP. Konferencja prasowa z udziałem Przewodniczącego Solidarności, przedstawiciela Solidarności Kolejarzy oraz Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby.

Źródło pod24.info