Polskie Dożynki w Solecznikach na Litwie z udziałem polskich i litewskich parlamentarzystów oraz Marszałka Litewskiego Sejmu. I Wilno. Nie mogliśmy zacząć dnia bez Ostrej Bramy.