„Dziś przed Wami chylą się sztandary polskie i ukraińskie”. Pogrzeb 27 polskich żołnierzy, obrońców Lwowa z 1939 roku na polskim cmentarzu w Mościskach k. Lwowa. Miałam zaszczyt i honor być tam dziś z Szefem MON Antonim Macierewiczem i przewodniczącym Komisji Łączności z Polakami za Granicą – posłem Michałem Dworczykiem.