Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Podkarpacia,
Wyborcy,

12 listopada minął rok od momentu, w którym dzięki Państwa głosom i zaufaniu, jakim mnie obdarzyliście zostałam zaprzysiężona na Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To wielki zaszczyt i honor móc reprezentować Podkarpacie w Parlamencie. Przede wszystkim jednak to wielkie zobowiązanie. Dzisiaj, po pierwszym roku pełnienia mandatu pragnę podzielić się z Państwem informacją na temat mojej poselskiej działalności.

Jestem członkiem 3 komisji sejmowych: Polityki Społecznej i Rodziny, Kultury i Środków Przekazu oraz Łączności z Polakami za Granicą. Jestem także członkiem Podkomisji stałej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz 3 podkomisji nadzwyczajnych ds. rozpatrzenia projektów ustaw. W pierwszym roku mojej kadencji podjęłam interwencje w ponad 100 ważnych sprawach na rzecz naszego regionu i różnych grup społecznych, składając interpelacje, zapytania oraz podejmując inne działania, które doprowadziły do pozytywnych rozwiązań. Interwencje dotyczyły m.in. spraw istotnych dla Przemyśla: przemyskiego przewoźnika – MZK, przemyskich przedsiębiorców – TAX FREE, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego. Moje biura poselskie działają w 4 stolicach powiatów: Jarosławiu, Przemyślu, Przeworsku i Lubaczowie; przyjęłam w nich już ponad 200 osób. Spotykam się z każdym, kto chce się podzielić swoimi problemami i uwagami. W większości tych spraw udało mi się podjąć skuteczne interwencje. Więcej informacji znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej: www.annaschmidt.info oraz na moim profilu na facebooku.

O przedsięwzięciach i dokonaniach Rządu Pani Premier Beaty Szydło, takich jak Program Rodzina 500+, Mieszkanie Plus, czy innych inicjatywach, będących realizacją wyborczych obietnic Prawa i Sprawiedliwości, dowiadujecie się Państwo z mediów. Jednak w moim przekonaniu ważne jest również to, aby mieszkańcy Podkarpacia wiedzieli, jakie działania na rzecz rodzimego regionu podejmuje sprawujący mandat parlamentarzysta. Przedstawiam Państwu listę wybranych przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu, jakie pozyskałam od członków naszego Rządu, ale także współpracy z samorządem województwa podkarpackiego, Wojewodą i niektórymi przedstawicielami samorządów lokalnych:

 • od stycznia 2017r. Polska Spółka Gazownicza uruchamia zlikwidowane przez poprzednie władze za rządów PO-PSL, punkty dystrybucji gazu w Lubaczowie, i Radymnie. Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku – przewidziany do likwidacji, zostanie zachowany,
 • od stycznia 2017r. zostanie uruchomiona zdegradowana przez lata Gazownia w Jarosławiu, Gazownicy, którzy zostali na skutek dzikiej restrukturyzacji poprzednich władz zmuszeni do dojeżdżania do pracy do Rzeszowa, lub zwolnieni, będą mieli szansę powrotu do dotychczasowego miejsca pracy,
 • w 2017r. w Jarosławiu rusza również budowa pierwszego w Polsce zakładu produkującego stacje regazyfikacji ciekłego gazu ziemnego. To pierwszy pilotażowy projekt, który powstanie w naszym mieście. Polska Spółka Gazownicza zainwestuje w Jarosławiu ponad 26 mln złotych i stworzy na początek ponad 70 miejsc pracy,
 • 9 obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: lubaczowskiego i przeworskiego, w tym szkoły na terenie Lubaczowa i gminy Gać otrzymały środki na prace termomodernizacyjne. Dzięki nim dzieci i młodzież będą się kształcić w lepszych warunkach i ocieplonych budynkach,
 • środki Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wsparcie Wojewody umożliwiły remont drogi powiatowej w gminie Horyniec – Zdrój, w miejscowości Podemszczyzna, którą dowożeni są pacjenci do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego; droga dotychczas nigdy nie była remontowana,
 • w Przeworsku rozpocznie się budowa sali koncertowej przy szkole muzycznej. Dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się już zakończyć pierwszy etap prac przygotowawczych. Starania władz szkoły trwały kilka lat,
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało środki na cyfryzację kina w Lubaczowie. To jedno z niewielu kin w miastach powiatowych, które do tej pory nie przeszło takiej modernizacji. Teraz widzowie mogą oglądać filmy w najnowszej technologii,
 • Udało się pozyskać środki na renowację zabytkowych Kościołów na terenie powiatów: przemyskiego, jarosławskiego i przeworskiego. W tym roku dofinansowanie z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace restauratorskie otrzymało 8 Świątyń. Musimy pielęgnować nasze dziedzictwo kulturowe i religijne,
 • dzięki wsparciu środkami Ministerstwa Finansów już we wrześniu dzieci i młodzież gminy Chłopice zamienią starą, popadającą w ruinę szkołę na piękny nowoczesny budynek,
 • szczególnie ważne jest wsparcie dla środowiska osób niepełnosprawnych, które najbardziej potrzebują naszej pomocy. Dofinansowanie otrzymały: niedawno otwarte w Jarosławiu nowoczesne Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka – w którym pomoc uzyska kilkaset niepełnosprawnych dzieci z 5 powiatów oraz inwestycje związane z tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej na terenie Jarosławia i Rzeszowa,
 • warto też pamiętać o wielu inwestycjach drogowych, które samorząd województwa podkarpackiego realizuje w naszym regionie. Remonty i przebudowy o które zabiegaliśmy wspólnie z lokalną społecznością, wśród nich m.in. długo oczekiwane: Kańczuga – Pruchnik, Sieniawa – Jarosław, a także Stary Dzików – Oleszyce.

Jednym z najistotniejszych elementów w działalności posła na rzecz regionu jest współpraca z lokalnym samorządem – gminą i powiatem, ponieważ wnioskodawcami w pozyskiwaniu środków finansowych służących rozwojowi naszego regionu są w większości samorządy. Jeśli ze strony samorządu nie ma woli współpracy z lokalnym posłem, który oferuje pomoc w zabieganiu o wsparcie dla tych inwestycji – wniosek złożony do Ministerstwa może nie uzyskać dofinansowania, ponieważ budżet Państwa nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. W całym kraju takich wniosków są tysiące i sporo posłów zabiega o swoje regiony. Ważne, aby zabiegać w Rządzie o nasze Podkarpacie. Ilość inwestycji w Państwa rodzinnych miejscowościach, gminach i powiatach obrazuje zaangażowanie Waszych samorządów w tę współpracę – warto o tym pamiętać.

Zapraszam serdecznie do moich biur poselskich, razem zdziałamy więcej!

Anna Schmidt-Rodziewicz
Poseł na Sejm RP