Podsumowanie akcji Bank Serca – wsparcie dla seniorów o ograniczonej sprawności. Razem z Wójtem Gminy Przeworsk Danielem Krawcem i Fundacją Monaru udało się pozyskać środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie dla osób starszych i potrzebujących opieki. Wielkie podziękowania dla wolontariuszy! Bez Was to wszystko nie udoby się! 🙂