Dzisiaj Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku obchodziła uroczystości Święta Policji. Swoją obecnością uświetnili je zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Zbigniew Sowa, Anna Schmidt-Rodziewicz Poseł na Sejm RP, Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel, Przewodnicząca Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Janina Ryszawa, a także przedstawiciele samorządów gminnych oraz instytucji współpracujących z Policją. 


Tegoroczne obchody Święta Policji rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. Ducha Świętego w Przeworsku, którą celebrował ks. prałat Tadeusz Gramatyka. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Obecni byli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Zbigniew SowaAnna Schmidt-Rodziewicz Poseł na Sejm RP, Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel, Przewodnicząca Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy KPP w Przeworsku Janina Ryszawa, przedstawiciele samorządów gminnych oraz instytucji współpracujących z Policją.

Awansujący policjanci z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Zbigniewa Sowy oraz Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku insp. Marka Mendonia odebrali nominacje. Na wyższe stopnie policyjne awansowano 32 policjantów: 18 w korpusie aspirantów, 13 w korpusie podoficerów i 1 w korpusie szeregowych.

Po nominacjach nastąpiły okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, którzy gratulowali policjantom awansów na wyższe stanowiska i życzyli im dalszych sukcesów zawodowych.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy KPP w Przeworsku Janina Ryszawa wręczyła insp. Markowi Mendoniowi odznakę z dyplomem od Zarządu Głównego za zasługi dla Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych, odznaczyła także Adama Zabłockiego odznaką za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i Dyplomem Uznania Starostę Powiatu Przeworskiego Zbigniewa Kiszkę.

19 lipca br. podczas obchodów Święta Policji na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie odznaczenie resortowe – brązową odznakę dla „Zasłużonego Policjanta” odbierze podkom. Dariusz Szybiak – Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl