Obchody Dnia Służby Celnej połączone z 90 rocznicą powstania Urzędu Celnego w Przemyślu z udziałem Szefa Służby Celnej – podsekretarza stanu Mariana Banasia.