Minister RPiPS Elżbieta Rafalska w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – PSONI Jarosław. Podkarpacie liderem w tworzeniu Zakładów Aktywności Zawodowej. 25 lat działalności, kompleksowa opieka nad niepełnosprawnymi, miejsca pracy – ciastkarnie, lunch-bar, Galeria Przedmiotu i pyszna kawa z cafe-mobil. Self-adwokaci i własne mieszkania chronione. Chcemy zaangażowania samorządu miasta na rzecz niepełnosprawnych
#Podkarpacie #Jarosław #Niepełnosprawni