Dalsza część pracowitego dnia z Marszałkiem województwa Władysławem Ortylem – konferencja prasowa nt. budowy mostu na Sanie.