zycie_logoDniem Otwartym i Piknikiem Rodzinnym świętowano 20-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej w jarosławskim kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Była to także okazja do podsumowania działań WTZ, przedstawienia realizowanych projektów oraz planów.

fot. Roman Kijanka
Anna Schmidt- Rodziewicz, Ewa Grabuś i Mariusz Mituś mówili o roli aktywizacji zawodowej osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Blisko 500 osób z niepełnosprawnością, członków ich rodzin i przyjaciół uczestniczyło w sobotę, 3 września, w 20-leciu WTZ. Przyszli także mieszkańcy Jarosławia, spotkanie miało bardziej rodzinny niż oficjalny charakter. Towarzyszyły mu różne zajęcia skierowane do podopiecznych i gości.

Ewa Grabuś, kierownik jarosławskich WTZ, przedstawiając dorobek i znaczenie placówki, zwróciła uwagę, że przez te lata 57 osób niepełnosprawnych znalazło pracę w zakładach aktywności zawodowej prowadzonej przez stowarzyszenie lub na otwartym rynku. – Wśród obecnych uczestników co najmniej 17 kolejnych jest gotowych do zrobienia takiego kroku w swoim życiu. Żeby to było możliwe, muszą powstawać nowe miejsca przede wszystkim właśnie w ZAZ-ach” – podkreśliła Ewa Grabuś. Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz uczestnicząca w sobotnim święcie zaznaczyła, że pod tym względem sytuacja w województwie podkarpackim jest najlepsza w kraju.

– Mamy 13 zakładów, w których  swoją szansę dostało 461 osób, z czego większość to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W kraju działa 90 ZAZ-ów dla prawie 4 tysięcy osób z niepełnosprawnością, ale jak się te dane zestawi z 700 warsztatami terapii zajęciowej, w których do aktywności zawodowej przygotowuje się ponad 26 tysięcy osób, to widać skalę potrzeb – zwracała uwagę posłanka.

Mariusz Mituś, przewodniczący zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu, mówiąc o tworzeniu nowych miejsc pracy z niepełnosprawnością, zwracał uwagę na dużą pomoc ze strony posłanki.

fot. Roman Kijanka
Podopieczni WTZ pokazywali, czym zajmują się na warsztatach.
A. Schmidt-Rodziewicz przekazała również informację, że powstał międzyresortowy zespół ds. opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. – W skład zespołu wejdą przedstawiciele wszystkich resortów rządowych, a także różnorodnych instytucji, jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Ta inicjatywa pozwoli na skoordynowanie działalności już istniejących placówek oraz wprowadzenie niezbędnych zmian i rozwiązań poprawiających sytuację osób niepełnosprawnych – wyjaśniała. W planach, jak informował M. Mituś, są kolejne miejsca pracy dla niepełnosprawnych. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie już rozstrzygnięto konkurs i ruszy realizacja 19 adresowanych do nich projektów. Jarosławskie koło stowarzyszenia od listopada zatrudni 20 kolejnych osób w Zakładzie Aktywności Zawodowej, a w Rzeszowie powstanie bliźniaczy do działającego w Jarosławiu Baru Europejskie Klimaty, dający pracę 18 osobom.
Źródło: zycie.pl