Interpelacja # 10- Ministerstwo Rolnictwa

Interpelacja Ministerstwo Rolnictwa

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa

Zapytanie # 28 – Ministerstwo Skarbu

Odpowiedź Ministerstwa Skarbu

Odpowiedź Ministerstwa Skarbu

Zapytanie # 31 – Ministerstwo Energii


Odpowiedź Ministerstwa Skarbu

Odpowiedź Ministerstwa Skarbu

Zapytanie # 39 – Ministerstwo Skarbu


Odpowiedź Ministerstwa Skarbu

Odpowiedź Ministerstwa Skarbu

Zapytanie # 40 – Ministerstwo Energii

Odpowiedź Ministerstwa Energii

Odpowiedź Ministerstwa Skarbu

Zapytanie – Ministerstwo Finansów

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

Interpelacja # 1274 – Ministerstwo RPiPS

Interpelacja MRPPS

Odpowiedź Ministerstwa RPiPS

Odpowiedź Ministerstwa RPiPS

Interpelacja # 1722 – Ministerstwo RPiPS

Interpelacja MRPPS

Odpowiedź Ministerstwa RPiPS

Odpowiedź Ministerstwa RPiPS

Interpelacja # 1966 – Ministerstwo Zdrowia

Interpelacja Ministerstwo Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Zapytanie # 353 – Min. Infrastruktury

Zapytanie - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Odpowiedź Min. Infrastruktury

Odpowiedź Min. Infrastruktury i Budownictwa

Interpelacja # 2833 – Min. Infrastruktury

Interpelacja - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Odpowiedź Min. Infrastruktury

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Interpelacja # 2834 – Ministerstwo Zdrowia

Interpelacja - Ministerstwo Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Interpelacja # 4269 – Ministerstwo RPiPS

Interpelacja - Ministerstwo RPiPS

Odpowiedź Ministerstwa RPiPS

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Zapytanie # 712 – Ministerstwo Finansów

Zapytanie - Ministerstwo Finansów

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

Interpelacja # 6008 – Ministerstwo MSWiA

Interpelacja - Ministerstwo MSWiA

Odpowiedź Ministerstwa MSWiA

Odpowiedź Ministerstwa MSWiA

Zapytanie # 1019 – Ministerstwo Zdrowia

Zapytanie - Ministerstwo Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Zapytanie # 1090 – Ministerstwo Edukacji

Zapytanie - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji

Interpelacja # 7853 – Ministerstwo RPiPS

Interpelacja - Ministerstwo RPiPS