Pierwsza interpelacja poselska – w sprawie scaleń w moim rodzinnym powiecie jarosławskim.

Interpelacja poselska # 1