Tak było dzisiaj – III edycja biegu „Montera” w Przeworsku – pamięci gen. Antoniego Chruściela ps. Monter. Pamięci Powstańców Warszawskich – 330 uczestników w tym z Warszawy, Wrocławia i innych miast Polski. Jest moc!