Dziś przed nami kolejne szczytne wydarzenie – II Podkarpacki Bal Charytatywny na rzecz osób chorych na mukowiscydozę. Dziękuję Pani Premier Beacie Szydło za przekazanie osobistego daru na licytację 😄 Mamy nadzieję na utworzenie podkarpackiego pododdziału dla chorych w Rzeszowie.