II Gala Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Ponad 300 uczestników – wspaniali zawodnicy, działacze sportowi i wielkie wsparcie lokalnych samorządowców. Nagrody Piłkarska Victoria 2018 rozdane. Wśród nagrodzonych m.in. wójtowie gmin: Lubaczów, Tryńcza i burmistrz Pruchnika oraz starosta powiatu lubaczowskiego – gratulacje😊

Dziękuję Prezesowi Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – senatorowi Mieczysławowi Golbie za wyjątkową atmosferę.

Foto: Paweł Maksymiec