zycie_logoGimnazjaliści, uczniowie szkół średnich oraz studenci z Podkarpacia wzięli udział w III 3. edycji Konkursu Wiedzy Historycznej współorganizowanego przez Instytut Humanistyczny PWSW w Przemyślu. Zwyciężyła Julia Szewczyk, uczennica klasy III Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy. W nagrodę jesienią pojedzie do Brukseli.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować zbiór fotografii, pracę literacką bądź plastyczną poświęconą jednemu z czterech zagadnień: „Życie i działalność prezydenta Lecha Kaczyńskiego”; „Rola NSZZ „Solidarność” w historii Polski”; „Wpływ na dzieje Polski Świętego Jana Pawła II”; „NSZZ „Solidarność”, Prezydent Lech Kaczyński, Święty Jan Paweł II – wspólna rola w odbudowie Polski po 1989 roku”. Do organizatorów wpłynęło 600 prac, do finału planowano początkowo wytypować 15 z nich. Liczbę tę jednak zwiększono aż do 26. Młodzież biorąca udział 2 czerwca br. w finałowych zmaganiach musiała się wykazać gruntowną wiedzą z wybranego tematu, przedstawić swoją pracę oraz obronić ją przed komisją konkursową. Nagrodzono 10 najlepszych osób.

fot. Aleksandra Białoń Julia Szewczyk, gimnazjalistka z Żurawicy wywalczyła I miejsce. Jesienią pojedzie w nagrodę do Brukseli, stolicy UE.Pierwsza nagroda trafiła do rąk Julii Szewczyk – gimnazjalistki z Żurawicy, także uczennicy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. Julia wywalczyła sobie wyjazd do Brukseli fundowany przez europosła Tomasza Porębę. Agnieszka Wojtaszek – opiekun uczennicy podkreśla, iż to niezwykle zdolna, pracowita, a przy tym skromna osoba. Zwyciężczyni poświęciła swój esej św. Janowi Pawłowi II. Wyraziła sprzeciw wobec deprecjonowania zasług świętego. – Największy Polak kojarzony bywa z kremówkami i na tym wiedza niektórych osób na temat jego pontyfikatu czy też pasji się kończy– powyższą konkluzją zakończyła swoje wystąpienie przed komisją konkursową.

fot. Aleksandra Białoń Zdobywca II miejsca Jakub Ratajczak z Rzeszowa odbiera nagrodę z rąk Szymona Wawrzyszko, przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Przemyskiej NSZZ „Solidarność”.

Wyjątkową wiedzą, talentem krasomówczym oraz indywidualizmem wyróżnił się zdobywca II miejsca – Jakub Ratajczak, licealista z Rzeszowa. Posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz, poruszona wypowiedzią młodego człowieka na temat życia i działalności Lecha Kaczyńskiego, zdecydowała się na przyznanie uczestnikowi konkursu spontanicznego, pozaregulaminowego wyróżnienia – sfinansuje Jakubowi wycieczkę do Kancelarii Sejmu i Senatu.

W jury zasiadali: Anna Schmidt-Rodziewicz – Poseł na Sejm RP, Maciej Kamiński – radny Rady Miejskiej w Przemyślu, Elżbieta Dybek – wykładowca PWSW, radny Tomasz Kuźmiek, radna Łucja Podbilska, Stanisław Fundakowski – podkarpacki wicekurator oświaty, Szymon Wawrzyszko – przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Przemyskiej NSZZ „Solidarność”, Agnieszka Galos – również z „Solidarności”, Piotr Pilch – wicedyrektor PCEN w Rzeszowie, Tomasz Kojder – przewodniczący RM w Przeworsku.

Źródło: zycie.pl