zycie_logo– Placówka Gazownicza powstanie w Lubaczowie, planowana jest także placówka w Radymnie. Gazownia w Jarosławiu będzie działać bez zmian. Żaden pracownik Polskiej Spółki Gazownictwa zatrudniony w Jarosławiu nie straci pracy, a odbiorcy gazu będą mogli załatwiać sprawy bez zmiany lokalizacji – zapewnia Jarosław Wróbel, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa parlamentarzystkę Annę Schmidt-Rodziewicz.

Anna Schmidt-Rodziewicz

Prezes odnosi się do uwag dotyczących planowanych zmian w placówkach spółki znajdujących się w Jarosławiu i Lubaczowie, które A. Schmidt-Rodziewicz przedstawiła w Sejmie w lutym tego roku, zwracając uwagę na merytoryczne sugestie posłanki. Wzięto je pod uwagę, opracowując wiosną tego roku zmiany w strukturze spółki. Wprowadzając je, uniknięto planowanych zwolnień. Założono podniesienie wynagrodzeń oraz poprawę pakietu socjalnego pracowników. Będzie też wprowadzony motywacyjny system, w którym niemal jedna czwarta wynagrodzenia będzie zależała od efektów pracy.

Zmiany w spółce gazowej będą przeprowadzone do końca tego roku. Do grudnia powstanie 46 nowych gazowni i punktów gazowniczych. Na Podkarpaciu, oprócz Lubaczowa, pojawią cztery nowe punkty. Wśród nich będzie Radymno. PSG chce do końca 2022 r. przyłączyć do sieci około 350 tys. nowych klientów i zgazyfikować 74 gminy w całym kraju.

Źródło: zycie.pl