Dzień Strażaka w Jarosławiu połączony z 25-leciem PSP z udziałem wicekomendanta wojewódzkiego PSP Daniela Dryniaka oraz dowódców sąsiednich komend powiatowych, m.in. szefa PSP w Przemyślu Adama Sosnowskiego.
Dziękuję komendantowi PSP w Jarosławiu za wspólne świętowanie