Kochani, 
Wygrałam wybory! Zdobyłam 16 134 głosy, uzyskując 3 wynik na liście. W swoim mieście i powiecie zdobyłam najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów. Serdecznie dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli mnie w tej trudnej kampanii, ale przede wszystkim pokornie dziękuję moim Wyborcom za ogromne zaufanie, jakim mnie obdarzyli i zapraszam do współpracy ludzi, którzy zagłosowali za zmianą i nową jakością w polskiej polityce. Razem – Damy Radę 😀