Drugi dzień wizyty posłów na Zaolziu. Pomnik Żwirki i Wigury, Domy Polskie, szkoły polskie i Gala 70-lecia PZKO – najstarszej polskiej organizacji. Nasi Rodacy na Zaolziu dziś świętują, a my razem z nimi