Niemieckie obozy zagłady Mauthausen – Gusen. 190 tysięcy więźniów, z czego połowę wymordowano. Niemcy zamordowali tu 30 tysięcy Polaków! Wracamy do Polski, ale będziemy pamiętać. Dziękuję Forum Polonii i Pani Prezes Teresie Kopeć za zaproszenie.