Dublin – złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem hrabiny Constance Markievicz. Spotkanie z polskimi lektorami w Trinity College – najstarszym uniwersytecie Irlandii z 1592r. Niezapomniane wrażenia ze spotkania z polskim duszpasterstwem, przedstawicielami NGOS oraz wizyta w Domu Polskim i wręczenie nagród MSZ – Bene Merito wyjątkowym Polkom. I znów podkarpacki akcent! Polacy są wszędzie i Podkarpacie jest wszędzie 😁😁😁 to był długi dzień – jutro Belfast.