zycie_logo15-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 881 między Kańczugą a Pruchnikiem po wielu latach doczeka się wreszcie solidnego remontu. Potrwa dwa lata i pochłonie ok. 20 mln zł.

Anna Schmidt-Rodziewicz

– Wielokrotnie wspólnie z burmistrzami miasta i gminy Pruchnik oraz Kańczuga interweniowaliśmy w tej sprawie. Bardzo mi zależało mi na doprowadzeniu tej sprawy do końca. Udało się – mówi posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS).

Władze Sejmiku Województwa Podkarpackiego zdecydowały o wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dotyczą one 15 nowych przedsięwzięć na łączną kwotę 940 mln zł, w tym dziesięciu drogowych na kwotę 561 mln 400 tys. zł oraz pięciu innych na kwotę 378 mln 600 tys. zł (m.in.: realizacja Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej, zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich na terenie Podkarpacia czy promocja gospodarcza regionu w latach 2016 – 2022).

Wśród inwestycji drogowych są trzy bezpośrednio związane z naszym regionem. To przebudowa (rozbudowa) drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik, która ma być realizowana w latach 2016 – 2018 za sumę ok. 20 mln zł, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, na odcinku od drogi krajowej nr 4 do miasta Kańczuga. Ta również będzie realizowana w latach 2016 – 2018 za łączną kwotę 42 mln zł. Ostatnia to rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut –Kańczuga – Żurawica za ok. 33 mln zł.

Jak poinformowała nas Monika Konopka z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, ten pierwszy projekt (przebudowa DW nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik) znajduje się w czołówce listy rankingowej projektów drogowych do Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
W br. ma powstać program funkcjonalno-użytkowy, natomiast finał prac remontowych zaplanowano na 2018 r.

Interwencje pomogły

– Wielokrotnie wspólnie z burmistrzami miasta i gminy Pruchnik oraz Kańczuga interweniowaliśmy w tej sprawie. Wcześniej robiłam to jako radna wojewódzka, a teraz jako posłanka. Bardzo zależało mi na doprowadzeniu tej sprawy do końca – mówi posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS). – Udało się w końcu przyspieszyć prace nad projektem i samą przebudową, które rozpoczną się już w tym roku. Inwestycja oczekiwana była już przez mieszkańców i same władze dobrych kilka lat – dodała.
Za ok. 20 mln zł planowana jest m.in. przebudowa nawierzchni drogi, budowa zatok autobusowych, chodników, rozbudowa skrzyżowań, przebudowa przepustów, które są konieczne z punktu widzenia poprawy przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gminy Kańczuga i Pruchnik nieodpłatnie przekażą grunty na rozbudowę drogi oraz będą partycypować w kosztach budowy chodników i odwodnienia w wysokości 40 procent całkowitej wartości.

Źródło: zycie.pl