Piękne stroje ludowe, cudowne wieńce i genialny przejazd bryczką – za mną wyjątkowe, po raz pierwszy zorganizowane dożynki powiatu Przeworskiego w gminie Tryńcza. Panie Wójcie Ryszardzie Jędruch, Panie Starosto Bogusławie Urban – mistrzostwo świata! 😊