Krótka wizyta w Mościskach i przekazanie w obecności Konsula Genaralnego RP we Lwowie kwoty ponad 8000 zł. na remont podpalonej klasy w polskiej szkole. Dziękuję WSZYSTKIM członkom Komisji Łączności z Polakami za Granicą i byłym przewodniczącym – ministrom Adamowi Lipińskiemu i Michałowi Dworczykowi za składkę ze środków prywatnych na remont klasy. Łzy wzruszenia Dyrektor szkoły, klasa ruszy we wrześniu – dla takich chwil warto być Posłem