Choć projekt ustawy o reformie systemu edukacji już dawno zyskał akceptację najwyższych władz państwowych, w gronie nauczycieli wciąż nie ustają wątpliwości co do praktycznego funkcjonowania nowych edukacyjnych tworów. Ich wyjaśnieniu ma służyć akcja informacyjna, prowadzona przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

fot. Mariusz Godos
Na spotkaniu informacyjnym w Przemyślu obecni byli posłanka Anna Schmidt- Rodziewicz (z prawej) i podkarpacki wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski.

To tzw. akcja objazdowa, której patronuje posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Schmidt-Rodziewicz. To ona wspólnie z podkarpackim kuratorem oświaty Małgorzatą Rauch i jej zastępcami jeździ do większych i mniejszych podkarpackich miejscowości, prezentując główne założenia reformy.

Takowe spotkania odbyły się już w wielu miejscowościach naszego regionu. W sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji Urzędu Miasta w Jarosławiu zainteresowani nauczyciele, pracownicy oświaty czy rodzice spotkali się z M. Rauch. W spotkaniu wzięli udział m.in.: burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch, jego zastępca Dariusz Tracz i dyrektor Wydziału Oświaty UM Jarosławia Renata Chlebowska. Uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań w związku z nadchodzącymi zmianami, wyrażając swoje wątpliwości i obawy.

Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przemyślu, na które przybyli dyrektorzy przemyskich szkół różnych szczebli. Brakowało rodziców, choć spotkanie – jak każde inne – było otwarte. Z posłanką A. Schmidt-Rodziewicz do Przemyśla przybył wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski. – Nowa sieć szkół i zmiany z nią związane to główny temat wszystkich spotkań. Informujemy przede wszystkim, jak widzimy współpracę z organami prowadzącymi szkoły, o uchwale dostosowującej sieć szkół do nowego ustroju, która musi zostać podjęta do 31 marca tego roku oraz działaniach, które muszą być zrealizowane w przypadku niepodjęcia wspomnianej uchwały – wyjaśnił S. Fundakowski.

Więcej o reformie edukacji można znaleźć na stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl.

Źródło: zycie.pl