zycie_logoOchotnicza Straż Pożarna Chałupki liczy 36 strażaków. Wielu z nich podtrzymuje rodzinną tradycjępo swoich ojcach, a nawet dziadkach. 22 maja, podczas Gminnego Święta Strażaka, druhowie z Chałupek obchodzili 110-lecie swojego istnienia.

Druh Henryk Stęc jest strażakiem od 1980 r. Wcześniej należał do OSP w Zarzeczu, skąd pochodzi. Tam również służył jego ojciec Stanisław i brat Tadeusz. Członkiem tutejszej jednostki jest od 15 lat, a cztery lata temu został mianowany prezesem. Naczelnikiem jest druh Tadeusz Jasz, który w OSP Chałupki jest od 1971 r. On także przejął pałeczkę po swoim ojcu Stanisławie. Rodzinną tradycję podtrzymuje również druh Jan Szewczyk, pełniący funkcję skarbnika. Szeregi jednostki zasila ponad 50 lat, od 1965 r. Jego ojciec Stanisław był wieloletnim naczelnikiem OSP Chałupki.

OSP Chałupki

Strażacy przyznają, że poszli w ślady swoich ojców, którzy zaszczepili w nich chęć służenia innym. Od wielu lat podtrzymują tradycję, pomagając lokalnej społeczności. Najczęściej wyjeżdżają do pożarów łąk, które nasilają się w okresie wiosny i jesieni, pracują również podczas powodzi, a także pomagają w zabezpieczeniu lokalnych imprez. Jednak w wieloletniej działalności tej jednostki zdarzały się również poważne wyjazdy do tragicznych pożarów. – Człowiek, jak już słyszy syrenę, to idzie i nie myśli – mówi druh Tadeusz Jasz, podkreślając, że podczas wyjazdów na akcje rodziny zawsze się jednak martwią, bo nigdy nie wiadomo, kiedy strażacy wrócą do swoich domów.

OSP Chałupki

110 lat istnienia

OSP Chałupki22 maja w Chałupkach obchodzono Gminne Święto Strażaka, połączone ze 110-leciem tutejszej jednostki. Uroczystości rozpoczęła msza św. w miejscowej kaplicy. Tego dnia poświęcony został wyremontowany budynek garażowy OSP, na którym wstęgę przecinali m.in. księża, strażacy, zaproszeni goście oraz wójt gminy Przeworsk Daniel Krawiec. Strażackie święto było także okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym druhom. W gminnych uroczystościach wzięła udział posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz, która, zwracając się do strażaków, podkreśliła ważną rolę, którą pełnią w służbie lokalnej społeczności. Uczestnicy obchodów tradycyjnie wbili również gwoździe w pamiątkową tablicę. Niedzielne wydarzenie uświetniła Orkiestra Dęta OSP Świętoniowa.

Odznaczeni druhowie:
Złoty Znak Związku OSP RP: Władysław Stępak.
Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Jan Sobala, Tadeusz Jasz, Stanisław Skalski
Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Andrzej RuchałaPiotr SkalskiMarek Kardaś, Marek Sierpiński.
Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Marcin Kowal, Mateusz Winiarz, Marek Malach, Paweł Kowal, Dominik Sadowy, Krzysztof Mroczka, Lesław Gliniak, Paweł Pieniążek, Robert Stępak, Mieczysław Płoskoń, Jacek Ostrzywilk, Piotr Wiśniowski, Daniel Kuryło.
Odznaka Strażak Wzorowy: Daniel Ostrzywilk, Karol Telega, Zdzisław Walanus, Daniel Kołodziej, Alicja Kula, Justyna Bartnik, Monika Maziarz.

Źródło: zycie.pl
fot. Barbara Chmura