Obchody 37 rocznicy Porozumień Sierpniowych w Przemyślu.