Dobiegł końca 3 dzień wizyty Komisji na Litwie. Spotkanie z polskimi parlamentarzystami z AWPL-ZChR, wizyty w 3 polskich szkołach – Konarskiego, Mickiewicza i Lelewela oraz złożenie kwiatów na Cmentarzu na Rossie – mauzoleum rodziny Piłsudskich i cmentarzu Antokolskim przy kwaterze Żołnierzy poległych 1919-20. Wracamy do Polski.