29 rocznica przyznania Siłom Pokojowym ONZ Pokojowej Nagrody Nobla i pierwsze spotkanie opłatkowe w Jarosławiu za mną w doskonałym towarzystwie oficerów jarosławskiego Wojska i weteranów