Szanowni Państwo dziś już oficjalnie mogę upublicznić informację – po wielu miesiącach moich starań udało się pozyskać inwestycje dla miasta. Dzisiaj Jarosław odwiedziły centralne władze PGNIG w Warszawie – wiceprezes Janusz Kowalski i PSG – prezes Jarosław Wróbel i towarzyszący mu członkowie Zarządu Polskiej Spółki Gazowniczej. Dla Jarosławia opracowano plan inwestycji na kwotę 25 mln zł. Już w 2017 roku rusza pierwsza w Polsce budowa zakładu produkującego kompletne stacje regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego – to nowe miejsca pracy, nowi inwestorzy i pobudzanie lokalnej koniunktury gospodarczej. Oprócz tego w Jarosławiu od 1 stycznia 2017 zostanie reaktywowana, zdegradowana przez lata przez poprzednie władze Gazownia. Terminowe rozpoczęcie inwestycji zależy od sprawnego uruchomienia procedur przez władze samorządu lokalnego. Mam nadzieję że miasto stanie na wysokości zadania i wykorzysta tę szansę – zgodnie z ustaleniami z PSG – zamierzam osobiście uczestniczyć w rozmowach.