O ważnej roli pracy w rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych mówili podczas spotkania z dziennikarzami (od lewej): Ewa Grabuś, Mariusz Mituś oraz Anna Schmidt-Rodziewicz.

logo-gazeta-jaroslawskaPiknik rodzinny zorganizowany w ramach obchodów 20-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarosławiu był okazją do rozmowy na temat sytuacji osób niepełnosprawnych oraz ich integracji społecznej poprzez pracę.

Piknik rodzinny, który miał miejsce w sobotę, 3 września na terenie jarosławskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, był częścią obchodów jubileuszu 20-lecia działalności placówki, która przygotowuje osoby niepełnosprawne do pracy.

Z tej okazji pracownicy i uczestnicy WTZ-ów zaprosili mieszkańców miasta na wspólne świętowanie, podczas którego obejrzeć można było występy artystyczne, wziąć udział w loterii fantowej i spędzić wspólnie miłe popołudnie.

Podczas obchodów odbyło się też spotkanie, podczas którego sprawy ważne dla osób niepełnosprawnych przybliżyli: poseł na Sejm RP – Anna Schmidt-Rodziewicz, przewodniczący jarosławskiego koła PSOUU – Mariusz Mituś oraz kierownik WTZ w Jarosławiu – Ewa Grabuś.

Wyjaśniali oni, że Warsztaty Terapii Zajęciowej, które łączą funkcję rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przygotowaniem ich do pracy powinny być jedynie kolejnym etapem, a nie miejscem docelowym dla ich uczestników.

Podkreślali oni, że choć sytuacja powiatu jarosławskiego i naszego województwa jest dobra w porównaniu z innymi częściami Polski, to jednak i u nas osoby niepełnosprawne, które nabywają umiejętności, pozwalających im wejść na rynek pracy, często nie znajdują dla siebie miejsca. Dotyczy to zarówno osób mogących funkcjonować na otwartym rynku pracy, jak i tych, dla których odpowiednie są miejsca pracy chronionej.

A. Schmidt-Rodziewicz podkreślała dużą dysproporcję między ilością funkcjonujących w naszym kraju WTZ-ów, a działających Zakładów Aktywizacji Zawodowej, które mogłyby zapewnić możliwość pracy gotowym na to uczestnikom WTZ.

– 700 działających Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowuje do pracy ok. 26 tys. osób bezrobotnych. Z kolei w 90 Zakładach Aktywności Zawodowej zatrudnienie znajduje jedynie ok. 4 tys. osób niepełnosprawnych – wyliczała Posłanka.

Wraz z przedstawicielami jarosławskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym informowała o inicjatywach stowarzyszenia, które pozwolą na podjęcie zatrudnienia kolejnym osobom niepełnosprawnym z naszego terenu oraz zaznaczając jednocześnie potrzebę ogólnosystemowych rozwiązań, które otworzą dla nich rynek pracy.

 Źródło: jaroslawska.pl