150 – lecie szkolnictwa w Dębowie i dzieci śpiewające „Bogurodzica”… najstarsze dokumenty sięgają czasów Franciszka Józefa! Dziękuję Pani Dyrektor i Pani Wójt Grażynie Pieniążek za piękną uroczystość.